us-sportarten.de – Sportnews aus den USA

Hat seinen Rechtsstreit mit der NFL beigelegt: Ex-49ers-Quarterback Colin Kaepernick. Foto: Rick Scuteri/AP Rick Scuteri

Hat seinen Rechtsstreit mit der NFL beigelegt: Ex-49ers-Quarterback Colin Kaepernick. Foto: Rick Scuteri/AP 
     
     
     Rick Scuteri